11 jan. 2013

Boeken kort januari 2013
Filmmaking for Change - Make Films that Transform the World | Jon Fitzgerald | 2012, Michael Wiese Productions | €24,95

De ondertitel zou kunnen worden opgevat als een potsierlijke, hoogdravende en typisch Amerikaanse opdracht aan de lezer. Schrijver Jon Fitzgerald is naast documentairemaker ook oprichter van CineCause: een platform dat goede doelen aan films met een boodschap koppelt. Een idealist. Gelukkig is de inhoud van het boek gespeend van hooghartigheid en naïviteit. Niet alleen is de politiek beladen documentaire populair geworden, beargumenteert Fitzgerald, het medium film is simpelweg een perfecte manier om dingen aan de kaak stellen en te verspreiden. Dit is een pragmatisch en praktisch boekje waarin het algemene productieproces en dat van tien projecten onder de loep wordt genomen. Voor de creatieve en praktische activist.

Ferocious Reality - Documentary according to Werner Herzog | Eric Ames | 2012, University of Minnesota Press | €24,50

Het oeuvre van regisseur Werner Herzog wordt de laatste tijd gedomineerd door documentaires, zoals de geweldige, onlangs in Nederland uitgebrachte Cave of Forgotten Dreams (2010). Niet alleen is deze aanpak soms terug te vinden in zijn fictiefilms — onge­­­­­schoolde acteurs, films gebaseerd op feiten en bestaande films — maar vooral andersom. Hierbij stuit hij weleens puriteinen tegen de borst. Herzog is verre van objectief, te dominant aanwezig in zijn films, en: Herzog ensceneert gebeurtenissen. Zijn antwoord: 'feiten creëren normen, waarheid verlichting'. Het is een typisch en enigmatisch antwoord van een regisseur die geen enkele moeite heeft met ingrijpen in de realiteit die hij wil tonen. Schrijver Ames probeert te duiden wat zijn brutale aanpak en afkeer van 'Cinema Vérité' betekenden voor het genre. Centraal hierbij is het idee van 'performance' in een documentaire. Ferocious Reality is een toegankelijke analogie van de evolutie van non-fictie in de cinema, aan de hand van een maker die met passie de grenzen van het genre opzoekt.

Writing | Marguerite Duras | 2012, University of Minnesota Press | €17,50 Marguerite Duras heeft niet alleen 24 romans op haar naam staan, maar ook zestien films. Duras is misschien wel het meest bekend als schrijver van Hiroshima mon amour (1959). In Writing (een prachtige, poëtische vertaling uit het Frans) schrijft Duras over het schrijven zelf. In spaarzame zinnen, een mengeling van autobiografie en fictie, vertelt ze over de onmogelijkheid en mogelijkheid van schrijven.

Samenstelling Jasper de Bruin | International Theatre & Film Books

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in de Filmkrant